Školné 2017

Školné  2017

Školné ve VANB 

Číslo účtu: 

 115-4040530207/0100

VS rodné číslo před lomítkem
SS středisko/třída
Zpráva Příjmení a jméno

Příklad: Buriánová Viktorka  11   (ZŠ náměstí Míru/1. třída)

Částka k zaplacení na jedno pololetí 2016/2017

1. třída 300 Kč
2. třída 400 Kč
3. třída 500 Kč
4. třída 750 Kč
5. třída 750 Kč
starší 750 Kč
  • Pokud chodí do Akademie z jedné rodiny více dětí, platí příspěvek pouze nejstarší dítě...
  • Příklad:  Petratschek Martin (5), Petratschková Klára (2), platí pouze Martin (750) Kč)

Číslování středisek

1 ZŠ náměstí Míru Nový Bor
2 ZŠ U Lesa Nový Bor
3 ZŠ Arnultovice
4 ZŠ Skalice u České Lípy
5 ZŠ Česká Kamenice
6 ZŠ Partyzánská  Česká Lípa