Kybernetika→ Zvyšte svůj kredit v bance

Kybernetika→ Zvyšte svůj kredit v bance

Zvyšte svůj kredit v bance...

Sobota 22. června 2019→ 11:11 hodin

  Máte před sebou další zamyšlení nad problematikou Kybernetiky volejbalu. Cílem těchto poznámek je umožnit volejbalistům a volejbalistkám ve Volejbalové akademii Nový Bor z.s.  žít svůj volejbalový sen...

   Nepředpokládám, že tento seriál osloví všechny Akademiky... Byl bych šťastný, kdyby oslovil především ligovou skupinu na prahu nové, mimořádné sezony 2019/2020...

   Současně to je dárek pro Vladimíra Říhu, který se na tuto problematiku "přímo třese", za to vše, co dělá pro Akademii (taxíkář, asistent trenéra, kouč, rozhodčí, organizátor, technik,  fotograf, videotechnik...)

Už dnes začínáme, nejprve trošku teorie...

základní pojmy

počítač vnitřního systému úspěchu

obraz vlastního já

podvědomí

kouzelný džin

zóna uspokojení

volejbalová banka

žeton vítězů

pohybový návyk

dril

bolest→ potěšení, vítězství

počítač vnitřního systému úspěchu

  Je to, co sídlí ve Vaší hlavě mezi ušima v lebce. Nejdokonalejší počítač na světě→ Váš mozek

obraz vlastního já

  Obraz vlastního já si vytváří každý sportovec sám... Není nic důležitějšího pro Váš volejbalový výkon, než způsob jak uvažujete sami o sobě... Obraz vlastního já nemusí totiž odpovídat skutečnosti. Obraz vlastního já zásadně ovlivňují Vaše pocity, hodnocení... Zásadně ve Vašich pocitech záleží i na zaměření Vaší osobnosti. Jste-li pozitivně či negativně ladění... Čím jsme úspěšnější, tím jsme sebevědomější...

podvědomí

   Podvědomí je náš výrobce návyků, je zodpovědné za pamatování si a produkování všech dovedností. V podvědomí se ukládá vše, co jste pomocí smyslů navnímali během svého života...

kouzelný džin

  Kouzelného džina beru jako představitele volejbalového podvědomí

zóna uspokojení

  Berme ZU jako oblast, ve které jsme sebevědomí. ZU je domovem obrazu mého vlastního já... V ZU jsou vyzkoušené dovednosti, situace...

volejbalová banka

  VB berme jako součást ZU... Volejbalovou část zóny uspokojení... VB obsahuje volejbalové návyky, symboly vítězství: medaile, zápisy v Deníku, články v i-noviny.cz, v Českolipském deníku, Novoborském měsíčku, na Barevkách...

  Vstup do volejbalové banky určuje i výstup z této banky... Vstoupí odpad→ vystoupí odpad...

žeton vítěze

 Je to metafora pro vítězné zákroky→ jedničkové přihrávky, příjmy, nahrávky, bloky, smeče, podání i pády, ale i mediální , trenérské, spoluhráčské či rodičovské pohlazení a pochvaly pro volejbalistu a jeho družstvo  v jeho citové bance... S uložením každého žetonu, rostou volejbalistovy  aktiva, jeho kredit ve VB, ZU. Roste obraz vlastního já, roste hráčovo sebevědomí...

pohybový návyk

  Je relativně ustálená, zautomatizovaná, úspěšná pohybová činnost volejbalisty... 

  Bavíme se o volejbalové řemesle a hlavně o základních způsobech ovládání míče (prsty, bagr, jedna ruka) a šesti herních činnostech jednotlivce (podání, přihrávka, nahrávka, smeč, blok a vybírání míče) v jejich základní podobě ale i ve variantách techniky... Tím ale návyky nekončí, neboť následně jde o skupinou a posléze týmovou součinnost...

  Psychologie, didaktika sportu nám jasně říká, že k vytvoření návyku je třeba minimálně 21 dnů... 

dril

  Drilování je velký počet opakování dané techniky ve vítězném modu, ve vítězné kvalitě s cílem vytvořit  pohybový  návyk..

bolest→ potěšení, vítězství

  Všechno co děláme, je buď z potřeby vyhnout se bolesti (tělesné či psychické) nebo touhy získat potěšení...

Zvyšte svůj kredit v bance...

  A teď se dostáváme k meritu dnešního zamyšlení... Je velice důležité, jaká je zpětná vazba→ hodnocení naší hry v zápasech, ale samozřejmě i hodnocení tréninkové činnosti... 

přimět kouzelného džina, aby  pracoval pro nás

  Je třeba nastavit vnitřní systém úspěchu tak, abychom byli ve správný okamžik na správném místě a použili vítěznou dovednost. Zásadní vliv na kvalitu naší činnosti především ve stresových situacích setů a zápasů má hráčovo sebevědomí, kvalita vlastního obrazu já a možnost  využití pohybových návyků... 

  Abychom se stali vítězi, je třeba začít změnou návyků myšlení a to je velice obtížný úkol... Spouštějící je většinou mizerná kvalita vlastního obrazu já... A uvědomme si, že změna mizerného obrazu vlastního obrazu na lepší není jednoduchá... Vždyť současný stav našeho mizerného já jsme budovali celý život... 

podáváš za stavu 15:16 v tie breaku...

  Neskutečně náročná, stresová herní situace. Během utkání dáváš skákané podání. Když zkazíš podání, je konec zápasu... 

  Na čem v tomto neopakovatelném okamžiku záleží úspěšnost podání? Budeme přemýšlet o těch základních vstupech, neboť situace je samozřejmě ještě náročnější než ji rozebereme...

umím skákané podání

→ vytvořil jsem si návyk skákaného podání. Na tréninku i v zápasech dám 9 z 10 skákaných podání... Při provedení podání nepřemýšlím nad technikou, ale nad cílem mého podání...

věřím si, moje volejbalová banka má vysoký kredit

→ jsem sebevědomý...

♣ ve volejbalové bance mám vysoký kredit

♣ v této situaci využiji řadu vítězných žetonů z předcházejících zápasů→ vím, že mohu

♣ tuto situaci jsem již opakovaně v zápasech zvládl, vybavuji si to→ vím, že mohu

♣ tuto situaci mám natrénovanou

jak tuto situaci natrénovat???

zvládnout skákané podání

  V první řadě musíme vytvořit správný pohybový návyk skákaného podání (3x rozběh, P noha, krátký- dlouhý, odraz za odrazovou čárou a dopad před ní...). Na tréninku zvládám skákané podání

♣ podávám desítku... Zvládnout deset skákaných podání ve šňůře (deset dobrých podání za sebou)

♣ podávám po tělesné zátěži v motivačním režimu bolest (100 SL) x potěšení  (B↔P)

♣ kdykoliv během tréninku jsem schopen na vyzvání dát skákané podání opět v motivačním režimu B↔P

♣ přehnaně jsem schopen o půlnoci, pokud budu vzbuzen, dát skákané podání

vítězné skákané podání

  Jedna věc je návyk skákaného podání a druhá věc je jeho realizace v koncovce setu či zápasu... Zásadní je i okamžitá víra ve zvládnutí skákaného podání i v náročné koncovce...  Tudíž jde opět o sebevědomí o kvalitního obraz vlastního já, o vysoký kredit ve volejbalové bance... Jak získat další vítězné žetony, jak navýšit kredit ve volejbalové bance???

♣ vycházet z hesla připravený risk je zisk

♣ naučit se mazat chyby!!! Ale pamatovat si, že bez chyb není růst...

♣ oslavit (tím zdůranit úspěch, vítězství) každý vítězný žeton a tento si cíleně pamatovat

♣ Do Deníku si pravidelně zaznamenávat všechna drobná každodenní vítězství a tím zvyšovat obraz vlastního já a navyšovat kredit ve volejbalové bance...

♣ K úspěchům, medailím, žetonům se alespoň jednou za den vracet a vychutnávat si je... Vracíme se prostřednictvím Deníku či vítězných představ...