BLOG→ Není trenér jako Trenér

BLOG→ Není trenér jako Trenér

Není trenér jako Trenér

Co by se také mělo učit na III...

Čtvrtek 11. července 2019→ 13:13

  Ještě jednou se vracím k situaci na OP4, kdy jeden tatínek hrdě pravil: "Mám trenérský kurz, konečně jsem trenér..." Ano, dotyčný může používat štítek trenér, ale úspěšný trenér není o trenérském kurzu... Trenérský kurz může inspirovat, zapálit trenéra eléva, ale úspěšného trenéra z něj neudělá...

  Vím, o čem píši... Jako asistent u mne svého času působil v SKP Sever Ústí nad Labem (mistrně ČR v juniorkách, kadetkách...) například Leoš Chalupa, který dokázal s reprezentací juniorek vyhrát mistra Evropy... 

  Jako asistent se u mne učil ve VSK Baník Sokolov Jirka Kudrle, momentálně veleúspěšný trenér BVC Chodov (žákyně, kadetky, juniorky), asistentem u mne byl například bulharský trenér Ivan Kantchev (VK Setuza Ústí nad Labem), který trénoval v italské mužské lize...

trenérský kurz III. třídy

  V současné době se organizuje trenérský kurz III. třídy→ trenéři mládeže ve dvou prodloužených víkendech... Tyto kurzy jsem organizoval→ vedoucí kurzu jak na Karlovarsku, tak v Ústeckém kraji... Takže opět vím, o čem píšu... Současným základním metodickým materiálem je Volejbal→ učebnice pro trenéry mládeže od Zdeňka Haníka a kolektivu , Edice ČOV  2014)...

lži o trenérech

  Pobavily mne další "fundované" řeči, které se v Novém Boru ke mně dostaly od některých rádoby kvalitních trenérů... "Kvalitním trenérem se může stát pouze trenér, který má za sebou aktivní hráčskou karieru.

  Mohu uvést jako příklad této lži oba protipóly... Ve Zlaté volejbalové škole (1989→), kde bylo svého času na 1.000 dětí a 31 trenérů, trénovali vedle sebe krom jiného bývalí českoslovenští reprezentanti  Ján Veselý, Josef Pick a Zdeněk Vlk... Ani Honza ani Pepa, oba skvělí kluci, kteří milovali volejbal, nevychovali žádného mimořádného volejbalistu... Zdeněk Vlk, který měl vážné zdravotní problémy (páteř), nikdy nesportoval, vyhrál se svým družstvem MČR starších žákyň, několikrát ČP kadetek, postoupil do extraligy juniorek... 

Závěr??? Hráčská zkušenost je výhoda v trenérské činnosti, ale zdaleka není nutným→ limitujícím předpokladem pro úspěšnou činnost kvalitního trenéra (Jirka Kudrle také nehrál závodně volejbal)...

to, co chybí na trenérském kurzu

  Nebudu samozřejmě podrobně popisovat systematiku volejbalu, didaktické minimum, nácvik volejbalového řemesla, zdravotní aspekty trenérské práce či kondiční minimum... To na trenérském kurzu je...

  Pouze ťuknu do některých oblastí, které by měly být na TK III zdůrazněny...

→ základem efektivní práce trenéra je organizace vlastního tréninku... Svěřenci musí chtít trénovat a na tréninku je třeba zavést tréninková pravidla... 

  My v Akademii máme těchto pět základních  tréninkových  pravidel: 1. čára, 2. běh, 3. trenér, 4. pořádek a 5. Bublon... 

  Trénink musí mít trenér promyšlený (bez tréninkové přípravy nemá v tělocvičně co dělat)... Já osobně si také nedovolím vstoupit do tělocvičny bez písemné přípravy... Nejde o to, že mám za sebou tisíce tréninků... Není problém vymyslet na místě zajímavý trénink... Trénink ale musí mít svoji systémovou logiku... Jde o ekonomiku tréninku→ práci s časem, o efektivnost zařazených cvičení, jde o tréninkovou návaznost... Jde o minutáž, objem, výběr cvičení, použité metody a formy...

→ trenér je architektem tréninkového procesu... Kvalitní trenérská práce není pouze o naučení volejbalového řemesla (ZZO, IČ, HK...), ale o LEGO→ schopnosti... Tréninkový proces je vlastně stavebnicí... Vytvoř kvalitní stavební kostky a z nich sestav volejbalovou hru... Každé cvičení v tréninku má svoji logiku... Jednotlivé tréninky na sebe obsahově navazují... Základní stavební metodou výběru cvičení na tréninku je situační redukce... Činnost zaměřená na kultivaci herních modelů...

→ FAST→ budoucí trenéři by měli být seznámeni s metodou FAST (1. cíl, 2. jednat jakoby  3. představivost, 4. ATSC) , což je základní vzorec úspěchu ve sportu... V tréninkové procesu je třeba cíleně zapracovat na vnitřním systému úspěchu→ VSÚ (práce s podvědomím)... Zásadní vliv na výkonnost jednotlivců a týmu má metoda VAK (vidět↔slyšet↔cítit)...

V Novém Boru 11. července 2019