VOLEJBALOVÁ BIBLE (1.ukázka)

09.07.2015 14:40

M o j e   v o l e j b a l o v á   B i b l e .   M g r . Š í n   M i l a n   2 0 1 3 _ e B o o k

B A R E V N Ý   M I N I V O L E J B A L

v e  v š e c h   s e d m i     p á d e c h 

Čtvrtek 9.července 2015; 8:58 hodin

Barevný poklad

Barevný minivolejbal jinak, netradičně- pestrost, emoce, vítězství

Trenérské sedmero

A teď jenom záleží na nás, jak barevný minivolejbal naservírujeme

Továrna na radost

Volejbal  pětkrát jinak


Barevný poklad

      Povedlo se!  Sluníčko volejbalu stoupá po obloze sportů ... Máme pro děti národní školy (1.- 5.třída)  jedinečnou, jednoduchou , přitažlivou hru z rodiny  minisportů ! Hru, která láká svojí jednoduchostí a emočností! Hru přístupnou každému prvňáčkovi  stejně jako šesťákovi! Česko  očaroval virus barevného  minivolejbalu... Otvírá se před námi neskutečná možnost získat nové duše  a tyto upsat  volejbalu... Máme  ideální možnost pomocí BMV poodkrýt kontury tak krásného sportu jako je volejbal...

Barevný minivolejbal jinak- pestrost, emoce, vítězství

      "Kdo nyní zaseje barevný minivolejbal, určitě bohatě sklidí  velký šestkový volejbal!"Pokud chceme mít bohatou úrodu,  je třeba akceptovat   potřeby člověka stejně jako didaktiku učení a zdokonalování,  držet se  důsledně šesti etap nácviku odbití prsty.  Boj o dětské dušičky má svoje zákonitosti. Pokud je chceme vytrhnout fotbalu, košíkové, florbalu, musíme nabídnout něco systémového, dokonalého a lépe fungujícího než u konkurentů. Je třeba se dostat naším svěřencům pod kůži a do dušičky... Ale nic,opravdu nic není zadarmo... Chvalme, chvalme, chvalme,...

Trenérské sedmero

1.Trenér vymýšlí a postupně buduje dávno před vlastním tréninkem

2.Trenér plánuje. Má sestavený kalendář akcí, zná didaktiku nácviku odbití prsty a každodenně pracuje s motivací. Matematika patří do tréninkového procesu. Body, pořadí, rekordy, kartičky, diplomy, medaile...

3.Změna, pestrost. Vyhněme se stereotypu. Velkou pomocí je již vlastní vyučovací cyklus Dvanáctka. Zpočátku je každý třetí trénink turnaj a po půl roce činnosti je každý šestý trénink  turnajem.

4.Využívejme v tréninku průpravné hry- kolotoče a speciální herní cvičení. Děti si potřebují hrát, děti si chtějí hrát.

5.Snažte se stále o nějaké novinky. Změna pravidel, recesní instrukce... Trénink musí mít náboj, emoce, city...

6.Běh vždycky a všude... Využívejme běh jako nejpřirozenější pohybovou aktivitu člověka. Vítejmě kolotoče...

7. Umožněte svým svěřencům procítit  úspěch, vítězství. Počínaje drobnými  vítězstvími až po ty velké sportovní- turnajové. Pište do novin, na webové stránky... Nabídněte pravidelně to, co jiné sporty systémově nedělají...


A teď jenom záleží na nás, jak barevný minivolejbal naservírujeme.

    Lákavým obalem je systém lokálních, krajských, oblastních a republikových kol.  Ale hlavně jde o každodenní pravidelnou tréninkovou činnost. Na činnosti v tělocvičně. Šanci na úspěch v dětské dušičce má pouze promyšlený  pestrý program. Pracujme v záračném  vyučovacím systému dvanáctka, kde  systémově mixujeme hru- okruh turnajů a vlastní tréninkovou činnost. Nabízejme soutěže, dobrodružství, vlastní modifikovanou hru, slastný pocit vítězství, adrenalin. Prostě napsáno: "Trenére, bez tréninkové přípravy do tělocvičny nelez!" Je třeba pracovat s každou tréninkovou minutou, motivovat a poskytovat zpětnou vazbu- výsledky, vyhlásit pořadí na akci  a stejně tak vypsat na webu. Servírujme příjemné prožitky na zlatém motivačním tácu...

Továrna na radost

    Každý trénink, každá akce je programově nabitá, přitažlivá, atraktivní a má promyšlenou strukturu a organizaci. Obrazně řečeno, neustále nám hoří koudel pod nohama. Hráči a hráčky jsou neustále vedení k tomu, aby  všichni pracovali (dvanáctka) a navíc pracovali  s časem. Vítáme stesky "krindapána, to to ale letí!" Nedáváme šanci  nudě, nicnedělání, lenosti,... Každá naše akce má svoje optimální tempo... Každý v sobě máme obra, který dokáže to, čemu uvěří.  U dospěláka  stejně jako  u prvňáčka. A my trenéři a organizátoři máme za úkol nabízet děckám  radovánky v pestré  pohybové škále, vítězství. Řada každodenních drobných vítězství nás nemine... Bohatě využíváme minutovou pochvalu.Volejbal  pětkrát jinak

    Minivolejbal v barvách je dokonalý v tom, že jsou v něm proměnné, které respektují individuální přístup k dětem po stránce biologické i herní. Proměnnými jsou velikost hřiště, výška sítě, velikost a hmotnost míče a v neposlední řadě i  počet hráčů. Samozřejmě, že vše potom zastřešují pravidla, která vymezují náročnost herního děje. Takže konkrétně od přehazované jednotlivců ve žlutém minivolejbale se dostaneme ke dvojicim, následně k odbíjení prsty po vlastním náhozu do oranžového minivolejbalu dvojic. Asi nejpovedenější formou barevného minivolejbalu je červený minivolejbal dvojic. Základním způsobem manipulace s míčem je odbití prsty jak při podání tak ve hře. Odbití bagrem je v těchto formách zakázáno. V zeleném minivolejbale již soupeři trojice a vrcholem je modrý minivolejbal také trojic, kde je již umožněno jak smečovaní, tak blokování. Dalším mimořádným organizačním přínosem barevného minivolejbalu je hra na čas. Herní kolo startuje stejně a také stejně končí...
D Á M   D O   T O H O   V Š E C H N O !

Poznámka:

Sokolovská loga využívám proto, protože Moje volejbalová Bible vznikla v sezoně 2012/13 v Sokolově.