Svitek třetí

23.08.2015 10:46

Vytrvám, dokud neuspěji...

   V Orientu se způsobilost mladých býků pro boj v aréně zkouší tímto způsobem. Přivedou je do arény a nechají je útočit na pikadora, který je bodá kopím. Býkova odvaha se pečlivě hodnotí podle toho, kolikrát prokázal odhodlání zaútočit, přestože ho bodla čepel. Od nynějška budu uznávat, že mne život každý den zouší stejným způsobem. Jestliže vytrvám, neustanuv pokusech a budu stále útočit, úspěch se dostaví.

Vytrvám, dokud neuspěji...

   Nepřišel jsem na tento svět pro porážku a v mých žilách nekoluje neúspěch. Nejsem ovce, která čeká až ji pastýř pobídne. Jsem lev a s ovcemi odmítám mluvit, kráčet i spát. Nebudu naslouchat těm, kdo vzlykají a stýskají si, protože tato choroba je nakažlivá. Takoví ať se připojí k ovcím. Mým osudem nejsou jatka nezdaru.

   V životě leží odměna vždy na konci cesty, ne na jejím začátku, a mně není dopřáno vědět, kolik kroků musím udělat, abych dosáhl cíle. Nezdar mě může potkat třebas na tisícím kroku, ale úspěch se skrývá za daším zákrutem cesty. Nikdy se nedozvím, jak blízko leží, dokud nezabočím za roh. Vždy učiním další krok. A když tím nic nezískám , udělám další a ještě jeden. Jít krok za krokem není opravdu nic těžkého.

Vytrvám, dokud neuspěji...

  Od této chvíle budu považovat každodenní úsilí jen za jedno zatětí sekyry do mohutného dubu. Při první ráně se dub možná ani nezachvěje, ani při druhé nebo při třetí. Každá z nich je snad nicotná a může se zdát, že k ničemu nevede. Ale i dětsky slabé údery nakonec dub povalí. A totéž platí i pro mou dnešní námahu. Budu jako dešťová kapka, která odplaví horu, jako mravenec, který pozře tygra, jako hvězda, jež ozáří zemi jako otrok, který postaví pyramidu. Budu svůj zámek budovat cihlu po cihle, protože vím, že drobné pokusy, které se opakují, dovedou každé konání k cíli.

Vytrvám, dokud neuspěji...

   Nikdy nemyslím na porážku a ze svého slovníku vymýtím slova a obraty jako přestanu, nemohu, neschopen, nepřichází v úvahu, nemožné, nepravděpodobné, nepr oveditelné, beznadějné, nezdar, ústup, protože to jsou slova bláznů. Budu se vyhýbat beznaději, ale kdybych se touto nemocí mysli nakazil, budu i v beznaději dále pracovat. Budu se lopotit a vytrvám. Budu přehlížet překážky ležící u mých nohou a upřu zrak k cílům, které mám nad hlavou neboť vím, že kde končí vyschlá poušť, roste zelená tráva.

Vytrvám, dokud neuspěju...

   Zapamatuji si dávný zákon pravděpodobnosti a využiji jej ke svému prospěchu. Vytrvám díky vědomí, že každý nezdar v obchodě zvýší mou naději na úspěch při příštím pokusu. Každé "ne", které uslyším, mne přiblíží slůvku "ano". Všechny chmury, s nimiž se setkám, mne jen připravují na budoucí úsměv. Každá smůla, která mne potká, v době ponese zrno zítřejšího štěstí. Musím zažít noc, abych ocenil den. Musím často prohrávat, abych jedinkrát uspěl.

Vytrvám, dokud neuspěji...

   Budu to zkoušet znovu a znovu. Každou překážku budu považovat za pouhou okliku v cestě za cílem a výzvu mému stavu. Vytrvám a rozvinu své schopnosti, jako když se námořník učí proplout každou zuřící bouři.

Vytrvám, dokud neuspěji...

   Osvojím si další tajemství těch, kteří vynikají v mém povolání, a budu se jím řídit. Na sklonku každého dne, bez ohledu na to, zda byl úspěšný nebo ne, se pokusím uskutečnit ještě jeden obchod. Když budou myšlenky lákat znavené tělo domů, odolám pokušení a neodejdu. Zkusím to znovu. Učiním ještě jeden pokus uzavřít den vítězně, a když selže, učiním další. Nikdy nedopustím, aby den skončil nezdarem. Tak zasadím semínko zítřejšího úspěchu a získám nepřekonatelnou výhodu nad těmi, kteří nechávají práce ve stanovený čas. Začnu svůj zápas, když ostatní budou končit a má žeň bude bohatá.

Vytrvám, dokud neuspěji...

   A nedopustím ani to, aby mě dnes ukolébal ke spokojenosti včerejší úspěch, protože v tom spočívá základ nezdaru. Když den skončí, zapomenu na to, co se během něj seběhlo, ať to bylo dobré nebo špatné, a nové svítání přivítám s vírou, že nadešel nejlepší den mého života., zvítězím.

Já vytrvám.

Já zvítězím.

   Dokud dýchám, vytrvám. Protože nyní znám jednu z hlavních zásad úspěchu: vytrvám-li dostatečně dlouho