Pravidla: FIALOVÝ MINIVOLEJBAL

19.01.2016 13:26

1.Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochgu tvoří obdélníkové hřiště

1.2 Rozměry hřiště jsou 6x9 metru

1.3 Síť je vysoko 2,20m

1.4 Hraje se s odlehčeným volejbalovým míčem velikosti "5"

2.Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně 3 hráčů

2.2 Sestavu družstva na hřišti tvoří dva hráči a jeden náhradník

2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let

2.4 Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii

2.5 Výstroj hráče se skládá z trika, trenýrek, ponožek a sportovní obuvi.

3.Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu

3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře a tento se dvakrát dotkne země.

3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání

3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.

3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.

3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.

3.2.4 Podání se provádí volejbalovým způsobem (jednoruč spodem- vrchem, prsty)

3.2.5 Podání musí spadnout po třímetrovku. Delší podání je chybou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry

3.3.1 Míč musí být odbit obouruč vrchem nebo jednou rukou. Po podání musí míč vždy spadnout.

3.3.2 Rozehry se musí zúčastnit oba hráči družstva. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť (dvě odbití) nebo nahrán spoluhráči, který je musí odbít přes síť (tři odbití).

3.3.3 Před prvním odbití musí míč spadnout na zem. U druhého a případně třetího odbití má hráč volbu zda míč nechá spadnout či hraje přímo.

3.3.4 Během mezihry míč nesmí spadnout mimo hrací plochu.

3.3.5 Odbití míče prsty ve výskoku je umožněno i při hraní přes síť.

3.3.6 Dotyk sítě není chybou.

4.Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým způsobem. Hráč může být vystřídán, pokud odehrál alespoň dvě rozehry...

4.2 Při hře nejsou oddechové časy.

5.Organizace utkání

5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je dlouhý 7- 11 minut.

5.2 Přestávka mezi zápasy je 3-5 minut

5.3 V utkání se hodnotí vítězství 3 body, remíza 2 body a porážka 1 bodem. Kontumace 0 body.

5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá pravidel.