Polařský trénink

07.11.2015 12:49

M e t o d i c k á   v i d e a   p r o   t r é n i n k   T y g ř i c

P Á D O V Á   T E C H N I K A -   V Y B Í R Á N Í

Pádová technika- vybírání vychází z obrany, míč má pod kontrolou soupeř...

  1. Vyčkávací formace (pro nás zatím 1-3-2)
  2. Výchozí postavení  (obrysová obrana ve vzdálenosti 6,5- 8 metrů od míče)
  3. Střehové postavení (nízký střeh pro odbití)
  4. Místo akce  (vlastní obití)