Plánujeme: pondělí 18.ledna 2016

18.01.2016 18:40

P l á n u j e m e ...

P O N D Ě L Í   1 8 . l e d n a   2 0 1 6

Nahrávačský trénink... SP... 16- 16,30

Pozvaní: Krajmerová Veronika- Čermáková Nikola- Kolčová Káťa- Ježková Hana

Program: nahravačské rozcvičení- nahrávka do kůlu na místě a po pohybu (objem- přesnost)

Trénink přihrávky a vybírání... SP... 16,30- 18

Omluvení: Čechová Káťa

Program: přihrávka mimo osu těla- žebříček zdatnosti