PERLY: Jak soudíme o lidech

31.07.2015 07:18


Vkontakte

jak-soudime

Učitel jednou ukázal svým žákům čistý list papíru, v jehož středu byl černý bod. Zeptal se: "Co vidíte?"

První žák: «Bod».

Druhý: «Černý bod».

Třetí: «Velký černý bod».

Učitel jim řekl: «Všichni jste viděli jen ten černý bod. Velký bílý list papíru neviděl nikdo!»

Tak také o člověku často soudíme jen podle jeho drobných nedostatků.