Kolotoče: Magnet na barevné děti

29.07.2015 08:47

K O L O T O Č E- magnet na "barevné děti" (2.ukázka)

Průpravné hry- základ rozvoje herního chování v začátečnickém volejbalu

Tyto řadíme do základních MOF. Sem patří průpravné hry a soutěžní herní cvičení

Proč zařazuji "Kolotoče- K":

 • Základní náborové cvičení pro získání nových "barevných " dětí
 • Skvělé cvičení na rozběhání- zahřátí s míčem
 • Emotivní procvičování a nácvik základní techniky
 • Velice oblíbená cvičení
 • Rozvoj soutěživosti- válečník
 • Motivace: dlouhodobá soutěž. Postup a sestup I.- II. a III.liga 
 • Součást každé tréninkové jednotky


Základní vymezení "Kolotoče"

 • Ideální počet je 4- 8 hráčů. Samozřejmě je možno mít i více hráčů, ale to již není optimální
 • Kolotoč je buďto veden na základě kooperace- spolupráce hráčů nebo kompetice- vyřazování
 • Vždy záleží na záměru trenéra
 • Kooperace se využívá při soutěži jednotlivých kolotočů (na čas, kdo déle,...)

Pravidla vyřazovacího Kolotoče

o b e c n á  pravidla- soliter (soutěž jednotlivců; 1x1)

 • Princip cvičení: odbij stanoveným způsobem a přeběhni na druhou stranu
 • Toto soutěživé herní cvičení je založeno na souboji dvou hráčů. Jeden hráč útočí a druhý se brání. Ostatní hráči jsou mimo hrací plochu.
 • Ve hře se udrží ten hráč, který neudělá chybu
 • Po odbití na druhou stranu sítě, hráč vpravo přebíhá na druhou stranu sítě
 • Ve finále se již nepřebíhá
 • Zahájení hry: z třímetrovky nebo z koncové čáry. Dle dovedností zahajujeme hru vhozením, odbitím, spodním nebo tenisovým podáním
 • Podává ta strana, kde je více hráčů

m e t o d i c k á  pravidla

 • Opět záleží na přístupu trenéra. Proč "K" zařazuje do tréninkové jednotky
 • Postupnost: postupně procházíme barvami barevného minivolejbalu (žlutá, oranžová, fialová, červená)
 • B o d o v á n í  (např.8 hráčů)
 • Ten, kdo vypadne, získává příslušný počet bodů. Součet získaných bodů a pořadí vyřazení dává dohromady 9. První vyřazený získává bod (8.+1= 9). Vítěz (finále) získává 8 bodů (1.+8= 9 bodů).
 • Bonusový bod. Pokud chci zaměřit činnost hráčů na útok. Za vyřazení spoluhráče je bod. Za vyřazení spoluhráče, kdy tomuto spadne míč přímo na zem jsou tři body. Body potvrzuje trenér- rozhodčí.
 • Další metodická pravidla
 • Před chycením míče křičím "já"
 • Míč přehazuji přes síť ve výskoku
 • Míč chytám, odbíjím nad čelem lokty jsou nad rameny

příklady o b m ě n y   ovládání míče (seznam není samozřejmě vyčerpávající)

 • Chytání a házení
 • Chytání do košíčku nad čelem a házení
 • Chytání nad čelem do košíčku a odbití přes síť prsty po vlastním náhozu (V00 PVN)
 • Odbití prsty s kontrolkou. Tj. nejprve odbití nad sebe a následně přes síť