Fialový minivolejbal_151013

15.10.2015 12:20

S p e c i a l i t a   Z l a t é   v o l e j b a l o v é   š k o l y   Š l u k n o v s k a ...

K R Á S N É   F I A L O V É   T U R N A J E ...

Úterý 13.října 2015; 19:50 hodin

... p r v n í   a  d r u h ý   f i a l o v ý   t u r n a j  ...

 • 2.turnaj  17- 18 hodin
 • 3.turnaj  18- 19 hodin
 • Zúčastnilo se 16 a následně 14 hráčů a hráček
 • Volejbal začátečníků roste...
 • Máme marody...
 • Moooc se mi líbila:  Kováčová Adélka, Kováčová Tonička, Němečková Týna, Tomašová Terka, Tarabová Julie...

... výsledkové zrcadlo  2.turnaje...

 1. Trenérka Jitka+ Naty Pokorná
 2. Taliánová Natalí+ Horvátová Sabina
 3. Němečková Týna+ Hrabčáková Kristý
 4. Tomašová Terka+ Kováčová Adélka
 5. Neubauerová Káťa+ Litavová Anička
 6. Homolová Natálka+ Tarabová Julie
 7. Ratuský Michal+ Kováčová Tonička
 8. Švirbelová Julča+ Stefuraková Ella

... výsledkové zrcadlo  3.turnaje ...

 1. Ivaničová Štěpánka+ Litavová Anička
 2. Tomašová Terka+ Horvátová Sabina
 3. Taliánová Natalí+ Pokorná Naty
 4. Homolová Natálka+ Tarabová Julie
 5. Stefuraková Ella+ Kováčová Tonička
 6. Neubauerová Káťa+ Kováčová Adélka
 7. Ratuský Michal+ Habl Tomáš