Druhý den náboru...

11.09.2015 15:43

N Á B O R   P O K R A Č U J E ...

Čtvrtek 10.září 2015; 21:05

Š e s t á   t ř í d a  (8- 8:45 hodin)

  • Na šestku jsem byl opravdu natěšený...
  • Už při vstupu děvčat jsem malinko znejistěl...
  • Nečekám žádnou mimořádnou odezvu...
  • Prima tělocvikářka...

Třetí třídy  (8:55- 10:45 hodin)

  • Klasika. Jedna třída úžasná a druhá třída bezbarvá...
  • Ale viděl jsem zde neskutečnou "třeťandu". Lenka snad měřila 170 cm...
  • Kolik získáme dětí do BMV?
  • Jedno či deset?
  • Jsem optimista...