Čokoládový Vítek_7.trénink Tygřic

27.01.2016 00:28

7.trénink Tygřic a Tygrů

Č O K O L Á D O V Ý   VÍTEK...

Úterý 26.ledna 2016; 19:19 hodin

Žebřícek souboje o Studentskou pečeť

  1.Haas Vítek............   137 bodů

  2.Kolčová Káťa........   127 bodů

  3.Funke Viki.............   117 bodů

  4.Malatincová Nela...  104 bodů

  5.Čeňková Sofie.......    89 bodů

  6.Mandíková Elena...    82 bodů

  7.Mahdal Ruda.........    72 bodů

  8.Jandošová Andy....    59 bodů

  9.Pokorný Jiří............    52 bodů

10.Voldřichová Julie....    51 bodů

11.Klvánek Adam........    38 bodů

Komentář trenéra

  • Na tréninku bylo 12 dětí...
  • Předčasně opustila trénink Majda Pelcová (měla teplotu)
  • Cíl tréninku: nácvik odbíjení prsty (1. a 2.etapa nácviku)
  • Lov bodů: čokoládu měl vyhrát nejšikovnější Tygr či Tygřice na tréninku. V čem se soutěžilo?
  • Slabikář pohybu: 1.fialový kolotoč I.  2.Slabikář pohybu (dále SP): žonglování se 2M  3.SP: Čipera (3x)  4.SP: švihadlo- běh  5.SP: hlavičky ve dvojici  6.SP: rychlý míček  7.SP: fialový kolotoč II.
  • Skvělý byl opět Vítek, ale také Káťa, Vikina, Nela...
  • Pěkný trénink