Akademie: Síť a míče jsou připraveny

15.02.2016 19:17

B o r s k á   v o l e j b a l o v á   a k a d e m i e ...

Míče a dlouhá síť jsou připraveny...

Neděle 14.února 2016; 15:15 hodin

P a n   ř e d i t e l   v š e   p ř i p r a v i l . Děkujeme...

  • Tak už jsou nainstalovány držáky na dlouhou síť na ZŠ U lesa (Radim Mitiska)
  • Stejně tak jsme natáhli dlouhou síť, kterou výrobce konečně zaslal na školu...
  • Organizačně nám výrazně pomohl pan ředitel Mgr.Novák Jindřich, který dovezl klíče k Radimovi Mitiskovi