4.TRÉNINK JEŽKŮ V ROCE 2016

13.01.2016 18:44

4. trénink v roce 2016

P R V N Í   N A H R Á V A Č S K Ý   T R É N I N K ...

Pondělí 11.ledna 2016; 19:09 hodin

NAHRÁVAČSKÉ ROZCVIČENÍ...

Místo: Střední průmyslová škola sklářská

Čas: 16- 16,30 hodin

Hráčky: Hanička- Eliška- Veronika- Nikola

P r o g r a m  NT:

 • Základní nahravačské cvičení ve dvojici (dvě odbití)
 • Nahrávačský trojúhelník: kůl- na místě- po pohybu
 • Dvojačka s trenérem


BAGR MIMO OSU TĚLA

Čas: 16,30- 18 hodin

Omluveny:  Andy, Stella, Zuzka, Vali, Nikola

Nováček: Káťa Kolčová

P r o g r a m   t r é n i n k u :

 • Polařské rozběhání: žíněnky, mávaná (pády)
 • Bagr mimo osu těla (imitace- simulace- cvičení se švihadlem,..)
 • Kondice: švihadlo a posilování vlastním tělem,...

Hodnocení trenéra:

 • Do skupiny nahrávaček by měly ještě přibýt Natalí a Štěpa
 • Během nahrávačského tréninku měla každá nahrávačka minimálně 500 odbití rsty
 • Nemáme zvládnuté odbití prsty na vzdálenost delší než 6 metrů. Nezvládáme ani technicky ani silově
 • Chybí nám stabilita náhry!!! Každá náhra jej jiná...
 • S nácvikem bagru mimo osu těla jsem byl spokojený!!! Větší progres než jsem čekal...
 • Dnes se mi tréninky líbily... Moooc se mi líbila Káťa Čechová a pracovitost Elišky Cerhové...