26.trénink Tygřic NB

16.12.2015 19:26

26.trénink novoborských Tygřic

U Č Í M E   S E   T R É N O V A T ...

Pondělí 14.prosince 2015; 19:19 hodin

Termín: pondělí 14.prosince 2015

Číslo tréninku:  26       Hodnocení tréninku:  3

Místo: Průmyslovka Nový Bor

Počet hráčů: 16

Hráči: Káťa Č, Káťa L, Nikola S, Nikola Č, Hanička, Stella, Beata, Mário, Laura, Bára S, Bára B, Andy, Štěpánka T, Zuzana, Šárka, Eliška

Asistent trenéra: Ivona Ježková

Náplň tréninku: prstový kolotoč- prstové odbití pod úhlem (pravá noha)- tenisové podání (lukostřelec)- kondice (lavičky)- vyhodnocení listopadu 2015

k o m e n t á ř   t r e n é r a ...

 • Trénink mne mile překvapil počtem hráček. Sešlo se nás 16 a to jsem nečekal. Příjemné konstatování... V sobotu barevný minivolejbal, v neděli šestkový volejbal v Turnově a v pondělí trénink...
 • Na startu tréninku jsem upozornil na skutečnost, že v lednu 2016 se vytvoří z této skupiny výběrová skupina, která bude mít maximálně 14- 16 hráček. Z důvodu zvýšení kvality a intenzity tréninku... Momentálně nás je v této skupině na soupisce 25...
 • Tímto jsem chtěl všechny hráčky motivovat k maximální docházce na tréninky a akce, využití tréninkového času...  Stále máme v tréninkové skupině hráčky, které jsou svojí docházkou liknavé a trénink proklábosí... TYTO HRÁČKY NEJSOU PRO NOVOU SKUPINU PERSPEKTIVNÍ...
 • Do výběrové skupiny již nyní patří (základ): Káťa Čechová, Hanička Ježková, Stella Drábová, Natalí Taliánová, Štěpa Ivaničová,...
 • A dnešní trénink? Obrovský rozdíl v přístupu a k ekonomice tréninku. Na jedné straně profesionální přístup Káti Čechové, Haničky Ježkové, Laury Hlaváčkové,... a volný přístup Nikoly, Šárky,... KAŽDÝ JE STRŮJCEM SVÉHO VOLEJBALOVÉHO OSUDU...

š e s t k a   m ě s í c e   l i s t o p a d u  2015...

1.Čechová Káťa

2.Ježková Hanička

3.Drábová Stella

4.Cerhová Eliška

5.Slezáková Bára

6.Hlaváčková Laura

komentář trenéra...

 • Skvělá je Káťa Čechová. Perfektní docházka, maximální koncentrace na trénink, pracovitost, ctižádostivost,... Na to, že dělá volejbal od září 2015 předvádí volejbalový zázrak...
 • Hanička Ježková. Podobné vlastnosti jako Káťa. Obrovská motivace, nasazení, bojovník, perfektní docházka,...
 • Drábová Stella. Milá, sympatická hráčka s perfektní docházkou. Bohužel se musí v některých částech utkání či tréninku pohlídat... Ztrácí koncentraci...
 • Cerhová Eliška. Pracovitá kapitánka družstva...
 • Slezáková Bára. Mladší hráčky s velkým srdcem...
 • Hlaváčková Laura. Hráčka s velkým srdcem, pracovitá, bojovná,...