22.Šest rodičovských chyb při konfliktu s dítětem...

30.07.2015 10:20


conflict-big

1. Hodnotit dítě, ne jeho skutek

«To je strašné dítě!», «Jsi zlý kluk!» ... Dítě je však a priori dobré, jenom jeho činy jsou někdy špatné. Hodnoťte tedy právě a jenom to, co udělalo. Jinak by dítě mohlo začít pochybovat o tom, zda je milováno.

2. Mít výhody dospělého

Rodiče někdy dítěti seberou nějakou zakázanou věc a položí ji vysoko na poličku, aby na ni nedosáhlo. To v dítěti probouzí pocit méněcennosti, uráží se a zlobí. A my, místo abychom mu pomohli se z tého konfliktní situace dostat, odcházíme a žádáme je, aby se zamyslelo nad svým chováním.

3. Manipulace za pomoci materiálního nátlaku

V průběhu nějakého konfliktu rodiče například vyhrožují, že dítěti nekoupí slíbenou hračku nebo sladkost. Mohou tím dosáhnout rychlého výsledku - dítě se opravdu začne chovat lépe. Bude však přitom myslet na získání výhody, nikoli na to, že se chovalo špatně a že rozzlobilo rodiče. Až bude starší, rychle pochopí, kdy je dobré chovat se líp (aby dostalo hračku) a svou zlobu bude v sobě kumulovat.

4. Agrese, fyzické tresty, křik, nadávání

Všechny uvedené projevy dítě přejímá jako normu chování. Dochází k závěru, že pravdu má ten, kdo je silnější, kdo je víc agresivní. Podobné rodičovské projevy dítě rovněž děsí a veškeré jeho vztahy jsou pak založeny na strachu.

5. Nutit dítě prosit o odpuštění za každou maličkost, jestliže sami to neděláme

Pokud chcete, aby se dítě umělo omluvit a uznat svou vinu, jděte mu příkladem. Pouze váš osobní příklad může dítě naučit žádat o odpuštění upřímně, nikoli jen mechanicky, protože "se to má", protože pak mu dáte pokoj. Síla osobního příkladu působí ve výchově mohutným způsobem.

6. Veřejné trestání

Trestat a usměrňovat dítě je vždycky lepší, když jsme s ním o samotě. Trestání před jinými lidmi dítě ponižuje.