21.trénink Mrňousků, Koček a Tygřic

27.11.2015 06:32

2 1 . t r é n i n k   M r ň o u s k ů ,   K o č e k   a   T y g ř i c

T R É N I N K Y   P L N É   M A T E M A T I K Y ...

Úterý 24.listopadu 2015; 19:49 hodin

Program dnešního tréninku...

 • Kolotočové rozběhání
 • TK: švihadlo- časovka
 • RM: 6 metrů
 • Fialový kolotoč

Č a s o v k a   1 5   s e k u n d

 1. Homolová Natálka.......  53
 2. Litavová Anička...........  43
 3. Tomašová Terka.......... 42
 4. Němečková Týna......... 42
 5. Taliánová Natalí..........  40
 6. Ivaničová Štěpa...........  40
 7. Vondrysková Denisa...  39
 8. Pokorná Naty..............  33
 9. Neubauerová Káťa...... 33
 10. HalbaTomáš................ 33
 11. Hrabčáková Kristý....... 32
 12. Cermanová Vanessa... 26
 13. Ratuský Michal............ 20
 14. Bartíková Tereza......... 15
 15. Tarabová Julie.............   7