2012: Vzniká KARLOVARSKÁ LIGA V MINIVOLEJBALU

29.07.2015 08:34

b a r e v n ý   m i n i v o l e j b a l   m á   s v o j i  s o u t ě ž ...

K A R L O V A R S K Á    L  I G A   M I N I V O L E J B A L U

Středa 8.července 2015

 

   Dlouhodobá soutěž v barevném minivolejbalu!!! To jsme potřebovali... 1.kolo KLM proběhlo 21. a 22. ledna 2012. Zúčastnila se družstva ze Sokolova, Chodova a  Karlových Varů... První masový turnaj s neskutečnou kulisou dětí, ale i rodičů... Nádhera

m a t e m a t i k a

  • Hrálo se na hale Baníku Sokolov, hale ISŠTE Sokolov a 5.ZŠ Sokolov (Barevce). 13 hracích ploch
  • Barvy: žlutá, oranžová, červená a zelená
  • Od samého začátku byla KLM vždy dvoudenní. V sobotu se hrály barvy žlutá a červená a v neděli oranžová a zelená. Modrá barva byla v rámci KP jako soutěž trojic...
  • Historicky 1.kola KLM se zúčastnilo celkem 79 družstev, 173 hráčů a hráček
  • Bylo odehráno ve dvou dnech 444 utkání a nebyl nahlášen žádný úraz...
  • Proběhlo první tržiště cen a byly předány první medaile KLM