2012: Vznik ŠVC: Školních volejbalových center

29.07.2015 08:38

Z a j í m a v ý   K a r l o v a r s k ý   k r a j ...

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL V SOKOLOVĚ V ROCE 2013

Středa 8.července 2015; 16:16 hodin

Š V C   B M V   při ZŠ

     

m a t e m a t i k a

6.ZŠ Sokolov...  Lvíčata...................  20 dětí

5.ZŠ Sokolov...  Klokani, Klokánci...  31 dětí

3.ZŠ Sokolov...  Orli....................       17 dětí

2.ZŠ Sokolov...  Lišky...................      25 dětí

8.ZŠ Sokolov...  Vlčata...................    12 dětí

součet                              ................ 105 dětí

ŠVC  BMV: školní volejbalová centra

h i s t o r i e

   V roce 2010 jsem nastoupil na ISŠTE Sokolov jako mistr a současně jako trenér volejbalu v Baníku Sokolov a v ISŠTE Sokolov. Start byl velice obtížný. V Baníku jsem dostal TS děvčat (5.- 6.třída), které nikdo nechtěl a na ISŠTE byl také nedostatek kluků (12). Takže první rok 2010- 2011 byl pro mne zkouškou, utrpením. Udělal jsem několik kol náboru na školách a výsledek se blížil nule... Přesto obě skupiny fungovaly a já dělal maximum...

   Příští sezonu (2011- 12), už jsem byl předsedou TMK při KVS a koordinátorem BMV v kraji, jsem to udělal jinak. Obešel jsem opět školy a domluvil se na školách na vzniku volejbalových kroužků. A to byla ta zásadní změna. Filosofie, že děti přijdou do klubu totiž nefungovala a tak se muselo jít do škol za dětmi.

   Vznikla ŠVC a já začal trénovat ráno od 6:45 hodin případně od 13:00 hodin na školách. Pondělí Vlčata, úterý a čtvrtek Klokani a Klokánci, středa Orlíci, čtvrtek ještě odpoledne Lvíčata, v pátek Lišky. Jedenáct  tréninkových skupin...