16.trénink Ježků...

24.02.2016 06:52

1 6 . t r é n i n k   J e ž k ů ...


Jirka a Káťa 101 odbití v prstové...

Pondělí 22.února 2016; 19:19 hodin

F a k t a ...

Místo:         Gymnázium Nový Bor

Hráčky:      Krajmerová Verča, Slezáková Bára, Hrušková Šárka, Drábová Stella, Drábová Beata, Čermáková Nikola, Čechová Káťa

Omluveny: ZŠ U lesa je na horách, ZŠ Lada Česká Lípa je na horách...

Nový rekord v  p r s t o v é ...

  1.Káťa a Jirka Čechovi................................  101 odbití

  2.Krajmerová Veronika+ Čermáková Nikola..  70 odbití

  3.Kolčová Káťa+ Funke Viktorka.................    55 odbití

  4.Hrušková Šárka+ Slezáková Bára.............    25 odbití