13.trénink TNB- turnaj debů...

18.10.2015 08:05

T ř i n á c t ý   t r é n i n k   T y g ř i c   z   N o v é h o   B o r u ...

T U R N A J   V   D E B L E C H ...

Středa 14.října 2015; 19:19 hodin

... v ý s l e d k o v é   z r c a d l o   t u r n a j e  ...

 1. Čechová Káťa+ Hlaváčková Laura
 2. Holčuková Zuzka+ Tiefenbachová Andy
 3. Cerhová Eliška+ Drábová Beata
 4. Trenérka Ivona+ Stefuraková Ella
 5. Drábová Stella+ Trubáčová Štěpa
 6. Ivaničová Štěpa+ Vydrová Vali
 7. Ježková Hanička+ Slezáková Bára
 8. Baslová Bára+ Čermáková Nikola

... k o m e n t á ř   t r e n é r a  ...

 • Na tréninku bylo 15 děvčat
 • Omluven byl Jiřetín: ozdravovna (Mário, Veronika); Lebrušková Káťa (sádra), Kočky a Tygřice Varnsdorf (jezdí v pondělí- Natalí, Týna, Terka), Hanykýřová Natálka (prst); Smítková Nikola. Neomluvena byla Šárka Hrušková???
 • Jako asistentky dnes byly Ivona Ježková a Míla Pelcová
 • A vlastní turnaj?
 • Stejný průběh jako v našem společném  tréninkovém procesu. Narážíme na řemeslo. Nemáme zvládnuté základní zásady v deblové kombinaci... Např.Zuzka přihraje míč a upaluje k síti... Není postavena na smečařský rozběh... Alibismus, pseudojistota, ... Hra na druhou přes...
 • Ale i dnes se opět projevila deviza, která mne na této skupině baví!!! HOLKY CHTĚJÍ A TO JE SUPER...
 • Kdo mne dnes zaujal?
 • Moooc se mi líbila Zuzka, Káťa Čechová, roste Andy Tiefenbachová, překvapila dvojice Laura+ Káťa,...