12.Pes a zrcadlo

30.07.2015 10:06


Pondělí 13.července 2015; 8:38 hodin

R o z č i l e n ý   p e s ...

Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel.

P ř á t e l s k ý   p e s ...

Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti opustil sál.

Zamyslete se, který z příběhů připomíná váš život. Když se zamyslíte a zavzpomínáte na poslední týden či měsíc, jaké lidi kolem sebe máte?

Svět kolem nás reflektuje naše vnitřní rozpoložení. Někdy se vyplatí zastavit proud myšlenek, uvědomit pravou podstatu situace a jednat v zájmu vlastního i všeobecného prospěchu.

mops